מרכז הזמנות:

חנות 04-689-7415 (רב קווי)

מרדכי 052-458-9603