RSS

מוצרים חדשים

מוצר חדש מבצע מערכות ישיבה: סלון 2 + 3 שלא תרצו לקום מימנו דגם אלינור

מערכות ישיבה: סלון 2 + 3 שלא תרצו לקום מימנו דגם אלינור

סלון 2 + 3 שלא תרצו לקום מימנו דגם אלינור במחיר מעולה בפניקה רהיטים
₪8,990.00 ₪5,800.00
מוצר חדש מבצע מערכות ישיבה: סלון 2 + 3 שלא תרצו לקום מימנו דגם אסי

מערכות ישיבה: סלון 2 + 3 שלא תרצו לקום מימנו דגם אסי

סלון 2 + 3 שלא תרצו לקום מימנו דגם אסי במחיר מעולה בפניקה רהיטים
₪11,439.00 ₪7,380.00
מוצר חדש מבצע מערכות ישיבה: סלון 2 + 3 שלא תרצו לקום מימנו דגם אסתי

מערכות ישיבה: סלון 2 + 3 שלא תרצו לקום מימנו דגם אסתי

סלון 2 + 3 שלא תרצו לקום מימנו דגם אסתי במחיר מעולה בפניקה רהיטים
₪8,680.00 ₪5,600.00
מוצר חדש מבצע מערכות ישיבה: סלון 2 + 3 מרהיב ביופיו דגם לורין

מערכות ישיבה: סלון 2 + 3 מרהיב ביופיו דגם לורין

סלון 2 + 3 מרהיב ביופיו דגם לורין במחיר מעולה בפניקה רהיטים
₪8,680.00 ₪5,600.00
מוצר חדש מבצע מערכות ישיבה: סלון 2 + 3 מרהיב ביופיו דגם לוסי

מערכות ישיבה: סלון 2 + 3 מרהיב ביופיו דגם לוסי

סלון 2 + 3 מרהיב ביופיו דגם לוסי במחיר מעולה בפניקה רהיטים
₪9,920.00 ₪6,400.00
מוצר חדש מבצע מערכות ישיבה: סלון 2 + 3 איכותי מאוד דגם לואיס

מערכות ישיבה: סלון 2 + 3 איכותי מאוד דגם לואיס

סלון 2 + 3 איכותי מאוד דגם לואיס במחיר מעולה בפניקה רהיטים
₪8,370.00 ₪5,400.00
מוצר חדש מבצע מערכות ישיבה: סלון 2 + 3 איכותי מאוד דגם מליסה

מערכות ישיבה: סלון 2 + 3 איכותי מאוד דגם מליסה

סלון 2 + 3 איכותי מאוד דגם מליסה במחיר מעולה בפניקה רהיטים
₪8,990.00 ₪5,800.00
מוצר חדש מבצע מערכות ישיבה : סלון פינתי מעוגל מיוחד דגם מרסיה

מערכות ישיבה : סלון פינתי מעוגל מיוחד דגם מרסיה

מערכת ישיבה פינתית מעוגלת דגם מרסיה
₪8,900.00 ₪6,900.00
מוצר חדש מבצע מערכות ישיבה: סלון 2 + 3 איכותי ומיוחד דגם קידה

מערכות ישיבה: סלון 2 + 3 איכותי ומיוחד דגם קידה

מערכת סלון 2 + 3 בעלת נכחות מרשימה דגם קידה
₪7,980.00 ₪5,900.00
מוצר חדש מבצע מערכות ישיבה מעוצבת וייחודית: סלון 3+2+1 דגם רומה - מספר דגם:1130.

מערכות ישיבה מעוצבת וייחודית: סלון 3+2+1 דגם רומה - מספר דגם:1130.

סלון 3+2+1 מרהיב ביופיו דגם רומה - מספר דגם : 1130 רק בפניקה רהיטים אונליין.
₪8,600.00 ₪7,740.00
מוצר חדש מבצע מערכת ישיבה פינתית מפוארת דגם פריז - מספר דגם: 2300.

מערכת ישיבה פינתית מפוארת דגם פריז - מספר דגם: 2300.

מערכת ישיבה פינתית מפוארת דגם פריז - מספר דגם 2300 רק בפניקה רהיטים אונליין.
₪8,600.00 ₪7,740.00
מוצר חדש מבצע מערכות ישיבה : סלון 2 + 3 מעוצב ומרשים ביופיו דגם אוטרנטו.

מערכות ישיבה : סלון 2 + 3 מעוצב ומרשים ביופיו דגם אוטרנטו.

סלון 2 + 3 מרהיב ביופיו דגם אורטנטו, רק בפניקה רהיטים אונליין.
₪6,300.00 ₪5,670.00
מוצר חדש מבצע חדר ילדים: חדר ילדים דגם אמה

חדר ילדים: חדר ילדים דגם אמה

חדר ילדים ונוער מעולה דגם אמה, רק בפניקה רהיטים און ליין.
₪11,800.00 ₪7,800.00
מוצר חדש מבצע חדרי ילדים: חדר ילדים דגם שקד

חדרי ילדים: חדר ילדים דגם שקד

חדר שינה לילדים ונוער מרהיב ביופיו דגם שקד רק בפניקה רהיטים.
₪12,000.00 ₪7,990.00
מוצר חדש מבצע חדר ילדים: חדר ילדים דגם אלמוג

חדר ילדים: חדר ילדים דגם אלמוג

חדר שינה לילדים מרהיב ביופיו דגם אלמוג רק בפניקה רהיטים אונליין.
₪12,000.00 ₪7,990.00
מוצר חדש מבצע מזנונים ושולחנות טלוויזיה: מזנון + שולחן דגם זהב

מזנונים ושולחנות טלוויזיה: מזנון + שולחן דגם זהב

מזנון + שולחן בעיצוב מודרני דגם זהב רק בפניקה רהיטים אונליין.
₪3,800.00 ₪2,900.00
מוצר חדש מבצע מזנונים ושולחנות טלוויזיה: מזנון + שולחן דגם דניס

מזנונים ושולחנות טלוויזיה: מזנון + שולחן דגם דניס

מזנון + שולחן בעיצוב מודרני דגם דניס רק בפניקה רהיטים אונליין.
₪3,850.00 ₪2,890.00
מוצר חדש מבצע מזנונים ושולחנות טלוויזיה: מזנון + שולחן דגם דוריס

מזנונים ושולחנות טלוויזיה: מזנון + שולחן דגם דוריס

מזנון + שולחן בעיצוב מודרני דגם דוריס רק בפניקה רהיטים אונליין.
₪3,800.00 ₪2,800.00
מוצר חדש מבצע מזנונים ושולחנות טלוויזיה: מזנון + שולחן דגם דון

מזנונים ושולחנות טלוויזיה: מזנון + שולחן דגם דון

מזנון + שולחן בעיצוב מודרני דגם דון רק בפניקה רהיטים אונליין.
₪3,850.00 ₪3,000.00
מוצר חדש מבצע מזנונים ושולחנות טלוויזיה: מזנון + שולחן דגם דורין

מזנונים ושולחנות טלוויזיה: מזנון + שולחן דגם דורין

מזנון + שולחן בעיצוב מודרני דגם דורין רק בפניקה רהיטים אונליין.
₪3,850.00 ₪2,890.00
הרשמה מהירה